Політика конфіденційності
[21 січня 2022 року]
Дана Політика конфіденційності (надалі також – «Політика») описує практики збору та обробки персональних даних, наданих особами (далі — «Користувач» або «Ви»), у зв’язку з доступом до Сайту, що надається ТОВ «ФАБО» (надалі також «Ми», «Обробник», «Володілець» або «Компанія»). Положення цієї Політики конфіденційності відповідають Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-IV від 01.06.2010 (далі — Закон). Цим ви також надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних». Компанія усвідомлюєважливість захисту вашої конфіденційності та персональних даних і докладає зусиль для розробки та дотримання високих стандартів внутрішніх заходів безпеки, щоб забезпечити безпечне оброблення та зберігання даних, які ми отримуємо від вас. Ми захищаємо ваші дані від несанкціонованого або незаконного оброблення та від випадкової втрати, знищення або пошкодження. Усім суб’єктам даних необхідно уважно прочитати цю політику, щоб розуміти, як Компанія збирає, обробляє персональні дані та які заходи безпеки застосовуються. Компанія може змінювати цю Політику час від часу. У випадку внесення змін, Компанія повідомляє про це, оновивши дату в верхній частині Політики.
1. Персональні дані, що обробляються та мета їх обробки
2. Визначення
3. Законність обробки
4. Обробка персональних даних
5. Права суб’єкта персональних даних
6. Обмін через соціальні мережі